Donation og betingelser

Visionen

Støtteforeningen for Hospice Kolding blev stiftet 29. september 2011 af en gruppe borgere fra landsbyen Sdr. Stenderup sydøst for Kolding. Visionen var – og er – at skabe et hospice med trygge og inspirerende rammer for døende og deres pårørende ud fra en grundholdning om at ”Hele livet er livet værd”.

Vi forestiller os, at Hospice Kolding skal placeres tæt på og i harmoni med naturen.

 • gerne med udsigt over det beskyttede område Solkær Enge på Stenderup halvøen,
 • et naturmæssigt unikt område, som er kendetegnet af helende ro og vidt udsyn.

Vi forestiller os Hospice Kolding som et nødvendigt led i en samlet palliativ indsats,

 • hvor døende patienter og deres familier får præcis den støtte og omsorg, de har behov for uanset om man vælger, at tilbringe den sidste tid hjemme eller på Hospice.

Visionen er, at Hospice Kolding skal spille en rolle i hele den palliative periode. Derfor er vores vision et Hospice med plads til minimum 12 beboere og samtidig med mulighed for at udvikle nye behandlingstilbud – f.eks.:

 • et dagcenter,
 • aften- og natophold,
 • aflastning eller behandling i hjemmet,
 • vi ønsker, at omsorg og støtte om nødvendigt kan fortsætte for efterlevende.

Værdier

HELHED: Visionen om Hospice Kolding bygger på en helhedsorienteret tankegang. Det betyder, at omsorg, lindring og behandling omfatter såvel fysiske, som psykiske og åndelige forhold. Det betyder også, at personalet inddrager de pårørende og klæder dem på til, at yde omsorg for og pleje patienten, i det omfang begge parter ønsker dette.

ÅBENHED og RESPEKT: Hospice Kolding vil være til rådighed for alle, som har brug for det: uanset tro, livsanskuelse, kulturel og etnisk baggrund eller økonomi.

AUTENCITITET: Vi ønsker, at de fysiske rammer for Hospice Kolding skal afspejle og understøtte den behandling og det samvær, som hospice tilbyder. Derfor tilstræbes ro og rummelighed, skønhed og et frit og vidt udsyn mod den natur, som vi er en del af. Miljøet skal være livsbekræftende og sundt for patienter, pårørende og medarbejdere.

HØJ FAGLIGHED: Hospice Kolding skal have en tværfaglig og højt kvalificeret personalegruppe, som tilbyder palliativ omsorg, og som udvikler og formidler viden om palliativ omsorg i samarbejde med det regionale sundhedspersonale.

AUTONOMI: På Hospice Kolding er patienten i centrum. Det betyder, at al omsorg og behandling tager udgangspunkt i patientens behov og ønsker.

Palliativ omsorg

Vores forståelse af palliativ pleje og omsorg tager udgangspunkt i WHOs definition – her i vores egen oversættelse (læs originalteksten på engelsk længere nede):

”Den palliative indsats har til formål, at forbedre livskvaliteten for patienter og pårørende, som står ansigt til ansigt med de udfordringer, der følger med livstruende sygdom. Dette gøres ved, at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering, umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre lidelser, hvad enten de er af fysisk, psykosocial eller åndelig karakter.

Palliativ omsorg:

 • lindrer smerte og andre lidelsesfulde symptomer
 • bekræfter livet og anser døden for at være en normal proces
 • har ingen intentioner om hverken at fremskynde eller udskyde døden;
 • integrerer de psykologiske og åndelige elementer af patientplejen
 • opbygger et støttende system omkring patienten, med det formål at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden indtræffer;
 • det støttende system inkluderer de pårørende, som får hjælp til at leve med og håndtere patientens sygdom og deres egen sorg
 • anvender en team-baseret tilgang til at honorere patientens og de pårørendes behov, heriblandt sorg-bearbejdning.
 • øger livskvaliteten og kan således også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • bør begynde tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med terapiformer som har til formål at forlænge livet, såsom kemo- eller stråleterapi.
 • inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at kunne erkende og håndtere lidelsesfremkaldende kliniske komplikationer.”

Engelsk original tekst:

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual.

Palliative care:

 • provides relief from pain and other distressing symptoms;
 • affirms life and regards dying as a normal process;
 • intends neither to hasten or postpone death;
 • integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;
 • offers a support system to help patients live as actively as possible until death;
 • offers a support system to help the family cope during the patients illness and in their own bereavement;
 • uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counselling, if indicated;
 • will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;
 • is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage distressing clinical complications.”

Formål

Støtteforeningen for Hospice Kolding har fire formål:

 1. at arbejde for etableringen af Hospice Kolding som en selvejende institution i Region Syddanmark
 2. at arbejde for etablering af Hospice Kolding i/ved landsbyen Sdr. Stenderup
 3. at udbrede kendskabet til Hospicetanken og Hospice Kolding gennem oplysningsvirksomhed
 4. at indsamle økonomiske midler til punkt 1, 2 og 3.

Se mere her